775 930 548
molroman@seznam.cz
OPRAVY KAROSERIÍ
BEZ POŠKOZENÍ LAKU


PDR = Paintless Dental Repair

V praxi se nejčastěji aplikují dva způsoby, v závislosti na náročnosti přístupu k deformaci.

Ze spodní strany

Deformace se vytlačuje ze spodní strany dílu karoserie tak dlouho, dokud není vidět. Toto vytlačování se provádí speciálními háky z ušlechtilé oceli s nejrůznějším zakřivením. S nimi se lze dostat takřka do všech míst ve vozidle.

Vytlačování se nejčastěji používá při opravě víka zavazadlového prostoru, kapoty, blatníků, dveří a střechy.

Pokud je přístup k promáčklinám díky nejrůznějším výztuhám stále nedostačující, přichází na řadu metoda lepení pomocí speciálních adaptérů (přísavek). Většinou se ale neobejde bez "doladění" plochy zvenčí.

Z horní strany

V místě deformace se pomocí tavicího lepidla přichytí plastový adaptér. Po ztuhnutí lepidla se adaptér vytáhne vytahovacím kladivem i s deformací. Okolí deformace je nutné korigovat teflonovým/ocelovým trnem. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud nedojde k úplnému odstranění promáčkliny.

Využívá se především při opravě bočního rámu a míst, kam se lze jen obtížně dostat zevnitř (např. místa, kde jsou umístněny nejrůznější výztuhy karoserie).